Velkommen til ny nettside - Mamma med vilje!

20.09.2021

På slutten av 2019 startet jeg hjemmesiden Storkemamma.no. Jeg startet siden fordi jeg som enslig fertilitetspasient fant svært lite informasjon på nett om det å starte assistert behandling i utlandet. Jeg ville lage en nettside slik at det skulle bli enklere for de som kom etter meg som velger assistert behandling alene, da jeg opplevde det ikke fantes noe som helst. Jeg tenkte at hvorfor måtte hver og en av oss som begynner en slik prosess finne på kruttet på nytt. Derfor ble den siden opprettet. 

Jeg bestemte meg for å starte prosessen med å bli mamma gjennom assistert befruktning i utlandet høsten 2017. I 2017 var det ikke lov for enslige med en slik type behandling, og vi måtte reise til utlandet. 1. juli 2020 ble det endelig lov med assistert befruktning for enslige i Norge i tillegg til eggdonasjon, NIPT- test og tidlig ultralyd. Det gjorde at jeg i slutten av oktober 2020 bestemte meg for å prøve behandling hjemme i Trondheim hos Spiren Fertilitetsklinikk. Etter 3 ½ år og 12 forsøk i Danmark, ble jeg gravid på 5 måneder og to innsett hos Spiren.

Etter at Stortinget 26. mai 2020 endret Bioteknologiloven hvor blant annet assistert befruktning for enslige ble lovlig (tredde i kraft 1. juli 2020), ønsket jeg å endre hjemmesiden Storkemamma.no rettet til endringene som ble gjort i Bioteknologiloven. For meg så er det viktig å endre innholdet fra assistert befruktning i utlandet, til assistert befruktning for enslige. Det er nok mange som fortsatt vil reise til utlandet for å få assistert befruktning, men i og med at dette nå er lov også her hjemme, vil jeg fortelle om mine opplevelser av behandling både i utlandet og her hjemme i Norge.

Mamma med vilje! Ja, når det navnet kom opp, var jeg ikke i tvil om at det var det riktige navnet for min nye hjemmeside. Det ligger mye i det navnet. Jeg blir mamma med vilje og jeg blir mamma med sterk vilje! Jeg vil påstå det når jeg har holdt ut i 4 år og 14 forsøk. Jeg ga aldri opp!

Gi meg gjerne tilbakemelding på den nye siden min. Jeg har jobbet lenge med den, og skal innrømme at det var tøffere å starte med den nye siden enn jeg trodde, selv om jeg hadde oppnådd å bli gravid. Jeg trodde at når jeg ble gravid, så ble alt enklere. Men sånn ble det ikke. Da er det andre bekymringer som kommer. Jeg opplevde at det var vanskelig og ta innover seg at jeg var gravid. Ikke så rart når jeg hadde 13 tidligere negative forsøk.

Når jeg startet opp med den nye siden, måtte jeg også gå tilbake i tid, noe jeg opplevde som vanskelig, og vanskeligere enn jeg hadde trodd. Det var vondt å gå tilbake og kjenne på det som jeg hadde gått igjennom. Nå som jeg er 21 uker på vei, og over halvveis i svangerskapet, er det enklere.

Håper du liker min nye nettside!